Họ và tên: Trần Long Giang                   Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1975  Nơi sinh: Hải phòng                         

Quê quán: Tiên Lữ, Hưng Yên  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                   

Năm, nước nhận học vị: 2012, Liên Bang Nga

Chức vụ hiện tại: Giảng viên, Phó Viện trưởng Viện NCPT

Đơn vị công tác hiện tại: Viện NCPT,  Đại học Hàng hải Việt Nam

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Trần Long Giang, Viện NCPT, Đại học Hàng hải Việt Nam, tầng 3 nhà C6, 484 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải phòng

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0313.735.725, DĐ: 0902.096.556   

E-mail: giangtl.ctt@vimaru.edu.vn